فهرست ها

اهدای کتاب اهدای دانایی

با اهدای کتاب های مازاد خود به کتابخانه عمومی، کتابهایتان را همه می خوانند.

طرح اهدای کتاب به منظور غنی سازی مجموعه کتابخانه از کتابهای اهدایی اعضا و شهروندان تشکیل شده است. شهروندان می توانند کتابهای خود را برا استفاده دیگران به کتابخانه عمومی اهدا نمایند.

شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر: 08346125953